سلام دراین صفحه ایده هایی که از ذهنم تراوش میکنه قرار میدم.