این صفحه را آخرین بار 17 اسفند ۱۳۹۶ به روزرسانی کردم و تصمیم دارم حدودا هر یک 3 ماه یکبار بیام درباره کارهایی که سرگرم انجامشون هستم بنویسم و با شما به اشتراک بزارم.

کارها و پروژه‌هایی که در حال انجام‌شون هستم.

چیزهایی که در حال یادگیری‌شون هستم.

کتاب‌هایی که در حال خوندن‌شون هستم.

سفرهایی که خواهم رفت.

ورزش و سرگرمی‌هایی که دوست دارم انجام بدم.

سایر کارهایی که فرصت باشه دوست دارم انجام بدم.

این صفحه رو از وبلاگ شخصی دوستم ابوالفضل فتاحی الهام گرفتم و ساختم.